Alumnivereniging VVA Larenstein

 

Wat is VVA Larenstein (VVA)?

VVA Larenstein is de Vereninging van Afgestudeerden (VVA) van Hogeschool Van Hall Larenstein en van Helicon MBO Velp.
De VVA is een echte netwerkorganisatie. Zo organiseert de VVA o.a. diverse excursies gericht op de opleidingen, netwerkborrels, workshops en de jaarlijkse Carrièredag.

 

Waarom een VVA?

Al in de beginjaren van het groenonderwijs (1905) is de vereniging opgericht om afgestudeerden te helpen bij het zoeken van een geschikte baan. Ook vandaag de dag helpen we onze leden bij het vinden van een baan of stageadres. Naast een uitgebreid netwerk met goede contacten in het werkveld is de VVA een actieve alumnivereniging die de volgende activiteiten organiseert;

  • Sollicitatietrainingen
  • Reünies
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Vaktechnische excursies
  • Bedrijfsbezoeken
  • Lezingen
  • Carrièredagen
  • Coaching en netwerkbijeenkomst voor (startende) ondernemers
  • (Korting op) trainingen en cursussen
  • Korting op vakbladen

 

Database van alle afgestudeerden

De VVA beheert in opdracht van Van Hall Larenstein en Helicon MBO Velp een database van alle afgestudeerden. Momenteel zijn dat circa 18.000 personen! Om deze gegevens up-to-date te houden stuurt de VVA naar alle in Nederland woonachtige afgestudeerden, eens per jaar, gratis een VVA-Magazine Special. De mutaties worden door de VVA verwerkt.


Leden kunnen ook zelf online hun adresgegevens bijhouden met hun Alumni-ID en voorlopig wachtwoord. Deze zijn op te vragen bij het VVA bureau.

 

Structuur van de organisatie

Veel van onze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers ondersteund door vaste medewerkers. Door het uitgebreide netwerk is de VVA Larenstein bekend in het werkveld. Tien keer per jaar vinden er bestuursvergaderingen plaats en twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering. Periodiek vindt overleg plaats met de opleidingen, samenwerkingspartners, studentenverenigingen, sponsoren en brancheorganisaties.