Dé Paul Schaap Prijs

De VVA heeft, naast het Erelidmaatschap, nog een andere wijze waarop mensen met bijzondere diensten binnen de VVA geëerd kunnen worden. Namelijk met de ‘Paul Schaap prijs’. De Paul Schaap Prijs treedt niet in de plaats van het Erelidmaatschap. De prijs is ingesteld als bijzondere blijk van waardering voor personen die belangeloos een structurele en positieve bijdrage hebben geleverd aan onze vereniging. De bijdrage dient te worden geleverd op een innovatieve wijze of met een uitzonderlijke inspanning. Deze prijs is in 1999 ingesteld bij het afscheid van Paul Schaap.

Wie is Paul Schaap?
Deze Boskoopse afgestudeerde heeft zich vanaf 1982 ingezet voor de oprichting van en besturing van de VOLBIN. VOLBIN is een afkorting van Vereniging van Oud Leerlingen en Boskoopse Ingenieurs. Dit is één van de voorlopers van onze VVA Larenstein. Al die jaren heeft Paul diverse functies bekleed binnen de VOLBIN. Ook heeft Paul Schaap veel betekend voor de fusie van VOLBIN met VELATIN (Wageningen), De Schoof (Deventer) en VVA VELP tot VVA Larenstein. Daarna is hij als bestuurslid, ledenraadslid, kascommissielid, mede-opsteller van Statuten en Huishoudelijk Reglement betrokken geweest bij de VVA Larenstein. Dat hij daarnaast nog tijd heeft gehad voor zijn werk bij de Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen (PHB) en zijn gezin is een wonder te noemen. Voor zijn intensieve inzet in die 17 jaar is hij geëerd door het instellen van deze prijs.

De Prijs
De prijs bestaat uit een oorkonde en een passend cadeau ter waarde van 500 euro voor de laureaat. Dat de prijs bijzonder is blijkt ook wel uit het feit dat tot nu toe naast Paul Schaap, alleen Henk van Duijn (2000), Pim de Bokx (2003) Albert van Weperen (2004), Joop Hammink (2006), Koert Alberts (2008), Freddy van Dijken (2010) en Gijs Eikelenboom (2015) de prijs hebben ontvangen.
Omdat Paul in 1999 de prijs bij de voorjaars-ALV kreeg, wordt de prijs alleen uitgereikt in een voorjaars-ALV. De persoon moet zijn gekandideerd en voldoen aan de beschrijving. In de regel wordt de prijs toegekend aan een lid van de vereniging. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de prijs wordt toegekend aan een niet-VVA-lid.

Kandidaten gezocht voor Paul Schaap Prijs
Het VVA-bestuur is altijd geïnteresseerd in kandidaten die worden voorgedragen voor deze bijzondere prijs. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan maximaal één persoon. Ieder lid van de vereniging kan per jaar één kandidaat voordragen voor de Paul Schaap Prijs. Deze voordracht dient mede ondertekend te worden door tenminste vijf andere leden van de vereniging. Een voordracht met motivatie kan men schriftelijk tot 31 dagen voor de voorjaarsvergadering bij het VVA bureau indienen. De voordracht dient aan het bestuur te worden gezonden in een gesloten enveloppe met daarop vermeld: vertrouwelijk. Een voordracht mag gepaard gaan met een suggestie voor een cadeau.
Heeft u vragen over de procedure of de voordracht of wilt u een aanvraag versturen, neem dan contact op met het VVA-bureau. Telefoon 026 - 369 57 25 of per e-mail info@vva-larenstein.nl.

De procedure
Het bestuur beoordeelt de voordrachten en kan zich laten adviseren. De voordrachten worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door het bestuur ingezien. De voorzitter van het bestuur maakt in de voorjaarsvergadering melding van de ingediende voordrachten, zonder vermelding van namen van de voorgedragen personen en degenen die hen hebben voorgedragen. De voorzitter maakt bekend aan wie en op welke gronden de Paul Schaap Prijs wordt toegekend. Het toekennen van de prijs wordt gepubliceerd in het VVA-magazine, op onze website en in het jaarverslag van de VVA.