VVA-Larenstein de beste club voor je netwerk!

 

www.frankwatching.comVVA Larenstein is een echte netwerkorganisatie, die contacten heeft met de opleidingen en met het werkveld. Hierdoor blijft VVA op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt Door middel van een website, digitale nieuwsbrieven, discussies op Facebook en LinkedIn en het VVA Magazine houden wij onze leden op de hoogte van de ontwikkelingen en innovaties in de verschillende vakgebieden.

 

Door actief lid te worden, is het mogelijk om (met hoge korting) deel te nemen aan exclusieve themadagen, excursies en/of workshops en kun je bijdragen aan een gedegen netwerk. Ook als student kun je lid worden van de vereniging.

 

Actieve leden hebben een streepje voor bij VVA Larenstein. Een aantal mensen heeft dat al ondervonden, omdat ze in het verleden voor hun inzet beloond werden met een erelidmaatschap of de Paul Schaapprijs. Meer over deze onderscheidingen lees je onder het kopje "Blijk van waardering".

 

Een andere manier om (weer) met elkaar in contact te komen is het organiseren van een reünie. VVA Larenstein kan via haar uitgebreide alumnibestand helpen om adressen van mensen te achterhalen en samen te brengen. Onder het kopje "Reünie" kun je een aantal verslagen lezen van reünies die in de afgelopen jaren plaatsvonden.