Algemene Ledenvergadering 27 november 2018

De algemene ledenvergadering zal op 27 november a.s. plaatsvinden in Apeldoorn.

 

Hotel Apeldoorn - de Cantharel

Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn

 

Vanaf 18.00 uur is de zaal open en kan een broodje met een kop soep genuttigd worden, graag aanmelden bij het VVA bureau in verband met de catering.

 

Agenda

                                            

Algemene Ledenvergadering VVA Larenstein – 27 november 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opening

 

Vaststellen agenda

 

Mededelingen en ingekomen stukken

 

Moment stilte voor onze overleden leden

 

Concept notulen ALV 26 juni 2018

 

6. Bestuur & Verenigingszaken

6.1    Alumnus van het Jaar 2018: Harrie van Vugt

6.2    Carrièredag Velp 5 oktober 2018

6.3    Ontwikkeling Alumni Community

6.4    Fusie VVA Aristateus

   6.4.1 Besluit Algemene Ledenvergadering Aristaeus inclusief oprichting nieuwe vereniging VAB

   6.4.2 Voorstellen beoogde nieuwe bestuursleden

…6.4.3 Voorbereiden afwikkeling fusie

   6.4.4 Bekendmaking inclusief logo en vormgeving

   6.4.5 Website / Ezine / magazine / nieuwsbrief

…6.4.6 Studenten-, studie- en reünistenverenigingen

6.5    Stichting Arbeidsbemiddeling Velp

   6.5.1 Bestuur

                 6.5.2 Doelstelling

…6.5.3 Aanpassing naam stichting

 

7. Financiën

7.1 Realisatie begroting 2018 per november lopende jaar

7.2 Begroting 2019

 

8. Personeel

 

9. Activiteiten

9.1 Buitenlandexcursie Frankrijk

9.2 Programma 2019

9.2.1 Carrièredag Leeuwarden

9.2.2 Reünies

9.2.3 Excursies

9.2.4 Krukkenfora

9.2.5 Speed Meets

9.2.6 Carrièredag Velp

 

10. Rondvraag

 

11. Sluiting

 

 

Alumnus van het jaar 2018

Tijdens de carrieredag is de uitreiking van Alumnus van het jaar 2018 geweest.   De Alumnus werd bekend gemaakt door Harry Ankone,  directeur Delta Area's and Resources at Hogeschool Van Hall Larenstein .                 

van links naar rechts: Gerard de Baaij, Harry Ankone, Harrie van Vugt en Renske Winters

De genomineerden waren:

Renske Winters, eigenaresse Sporter-in-Balans en medewerker bij een Tuin en Landschap bureau

Harrie van Vugt, directeur bureau Meander

Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap Limburg

Gerard de Baaij, directeur Nationaal Parkschap Nationaalpark de Biesbos

De winnaar is geworden Harrie van Vugt

De Alumnus mocht een glazen award en een geldbedrag van €500,--, vrij te besteden, in ontvangst nemen.

 

 

Carriéredag 2018

De carriéredag van 2018 zit erop, een geslaagde dag met een record aantal bedrijven die op de beursvloer stonden. Mede een succes dankzij onze hoofdsponsor Eelerwoude en van der Tol, die zoals gebruikelijk de netwerkborrel en de dagprijs, te weten een cadeaubon voor 2 personen grotbiken en -hiken in Valkenburg, mogelijk maakte.

Het aantal studenten en afgestudeerden lag hoger dan de afgelopen jaren,  mede doordat de carriéredag ingeroosterd was en de terugkomdag van stagiaires op 5 oktober werd gepland. Hieronder volgt een kleine foto impressie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

 

 


 

Vacatures

 


 

Vacatures plaatsen?

 

 

terug ....