Excursies

 

VVA-excursie Waterdunen

Op vrijdag 15 september is de VVA-excursie Waterdunen

 

Het programma voor deze excursie is in ontwikkeling

 

WATERDUNEN; 350 hectare groot natuur- en recreatieproject in Zeeuws-Vlaanderen. Bijzonder gebied op de grens van land en zee, 350 hectare zilte natuur tussen Groede en Breskens.

 

Diverse werkzaamheden zijn nog in uitvoering eind 2018 moet het project gereed zijn.

 

Op 300 hectare komt een krekenstelsel, deels gegraven om de kust te versterken. De provincie en het waterschap hebben een getijdenduiker door de duinen aangelegd, die het zoute water van de Westerschelde binnenlaat.

 

Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van landinrichting, aquacultuur en kustversterking.

 

Waterdunen, is het bewijs dat Zeeland anders met water omgaat. Behalve een mooi en bijzonder natuur- en recreatiegebied is Waterdunen een deltawerk.

 

-Kustversterking; Waterdunen is een deltawerk, maar wel anderders dan de deltawerken die we kennen als grote infrastructurele werken die Zeeland beschermen tegen het water. Het bijzondere is van deze nieuwe kustwering is dat het er niet uitziet als een deltawerk. Natuur, recreatie en binnendijkse getijden worden gecombineerd in een innovatie kustversterking.

 

-Getijdenduiker; De unieke deltanatuur in Waterdunen met geulen, slikken en schorren, is mogelijk door de aanleg van een getijdenduiker in de dijk rond ’t Killetje bij Breskens.

 

-Zilte natuur en bijzondere vogels; Waterdunen ligt bij Breskens, een internationale hotspot voor trekvogels. Vanaf de vogeltelpost op de zeedijk, niet ver van de vuurtoren, zijn de passerende vogels heel mooi te observeren.

 

-Recreatiewoningen; Molecaten bouwt recreatiewoning in Waterdunen zoveel mogelijk in het landschap. Hierbij is natuurbeleving een belangrijke waarde.

 

- Aquacultuur; Kustlaboratorium, zeeplanten en –dieren kweken op het land, maar dan op zo’n manier dat het landschap aantrekkelijk en ecologisch waardevol blijft.