Algemene Leden Vergadering 3 december 2019

 

Op 3 december vindt de ALV van VVA-Larenstein plaats bij de Cantharel te Apeldoorn. u komt toch ook!

 

 

 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering 3 december

 

de Cantharel te Apeldoorn

 

18:00 ontvangst met koffie en/of thee

19:00 uur Aanvang ALV

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Moment stilte voor onze overleden leden
 5. Concept notulen Algemene Ledenvergadering … … 2019
 6. Bestuur & Verenigingszaken
  •    Alumnus van het Jaar 2019
  •    Carrièredag locatie Velp 10 oktober 2019
  •    Activiteitenprogramma 2019
  •    Voortgang fusie VVA Larenstein en Aristaeus
  •    Ontwikkeling Alumni Community
  •    Website / Magazine / E-zine / Nieuwsbrief / Ready to Go_Klaar
  •    Studenten-, studie- en reünistenverenigingen
  •    Stichting Arbeidsbemiddeling Velp
 7. Financiën
  • Realisatie begroting 2019 per november lopend jaar
  • Begroting 2020
 8. Personeel
 9. Activiteitenprogramma 2020
  • Carrièredag locatie Leeuwarden woensdag 15 januari 2020
  • Reünies
  • Excursies (ambitie zes) zelfstandig en in samenspraak met Van Hall Larenstein
  • Krukkenfora
  • Speed Meets
  • Carrièredag Velp najaar
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

 

 


 

Vacatures

 


Vacatures plaatsen?


 

 

Vacatures plaatsen?

 

 

terug ....