Maak werk van je carriere!

VVA Larenstein wil graag dat de carriereontwikkeling van de studenten van Hogeschool VHL en Netwerkschool Helicon MBO Velp zo goed mogelijk verloopt. Om die reden organiseert zij diverse activiteiten om dit mogelijk te maken. Sommige activiteiten keren jaarlijks terug, zoals de Carriéredag. Anderen worden georganiseerd op aanvraag. Daarnaast reikt ze jaarlijks de Berkhoffprijs uit en kunnen studenten en afgestudeerden van Van Hall Larenstein en Helicon die (tijdelijk) in financieel moeilijke omstandigheden verkeren aanspraak maken op een bijdrage uit het ing. D.J Berkhofffonds. Maar ook voor vacatures en sollicitatietips ben je bij VVA Larenstein aan het goede adres.