Ereleden

Mensen die bijzondere diensten binnen de VVA verrichten met veel inzet en betrokkenheid bij de VVA kunnen worden geëerd door hen tot erelid te benoemen. Vanaf de benoeming hoeft het erelid geen contributie meer te betalen, hij is dan VVA-lid voor het leven.

Onze ereleden
De VVA heeft elf ereleden. Onze ereleden zijn:

 • Henk Boelrijk
 • Wander Boxem
 • Jan Brinkman
 • Henk van Duijn
 • Gijs Eikelenboom
 • Aart Evers
 • Martin Hijink
 • Herman Hoekstra
 • Paul Schaap
 • Dirk Winters
 • Albert van Weperen

De procedure
Tijdens een bestuursvergadering neemt het bestuur een besluit tot benoeming van een erelid. Alleen VVA-leden kunnen benoemd worden. De benoeming van het erelid vindt plaats op een ALV en als bewijs van het erelidmaatschap wordt een certificaat uitgereikt. Het toekennen van de eer wordt gepubliceerd in het VVA-magazine, op de website en in het jaarverslag van de VVA.