Een leven lang leren

VVA Larenstein wil graag dat je als afgestudeerde op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in je vakgebied. Kennis hou je vooral op peil door het volgen van:

  • trainingen,
  • cursussen en workshops,
  • het bijwonen van excursies,
  • het lezen van vakbladen en VVA Magazine voor alle ontwikkelingen binnen de vereniging.