Harrie van Vugt

 

‘Ik ben afgestuurd bij MBCS en HBCS in cultuurtechniek. Na een projectleiderschap in mechanische riolering ging mijn interesse al vrij snel uit naar het onderdeel grondzaken. Vervolgens werd ik na een drietal overheidsinstanties – waterschap, gemeente en Rijkswaterstaat – in 1993 zelfstandig ondernemer. Inmiddels ben ik alweer 25 jaar directeur van het bureau Meander in de wereld van grondverwerving: taxeren, aankopen en onteigenen. Mijn destijds genoten opleiding van zowel de middelbare als de hogere school is nog steeds van toepassing. De brede kennis van de opleiding heeft ervoor gezorgd dat het overbrengen van techniek naar het individu dan wel de omgeving tot mijn succes heeft geleid.

 

Eigenlijk ben ik nog steeds dezelfde als toen ik studeerde op de MBCS en de HBCS. De ondernemer van toen ben ik altijd gebleven. Destijds stak ik ook mijn vrije tijd in aanleg van tuinen ofwel in de inrichting van het landelijk gebied. Dit doe ik op dit moment, weliswaar wat grof matiger, in de vorm van onder andere het aanleggen van de HSL, Rijksweg 73, A50, het sluizencomplex Terneuzen, dijkverzwaring en rivierverruimingen. Eigenlijk gericht op alles wat te maken heeft met de privaatrechtelijke vierkante meters. De branche waarbinnen ik functioneer en het beroep dat ik uitoefen valt binnen de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Ik ben vanaf 1993 NVR beëdigd. Met inzet, kennis, gedrevenheid en energie heb ik, samen met anderen, Meander gemaakt tot wat het nu is. Meander zorgt ervoor dat wat we bedenken ook gedragen wordt in de omgeving en dat iedereen er uiteindelijk beter van wordt.

De nominatie voor Alumnus van het Jaar 2018 komt op een prachtig moment: op 1 december dit jaar viert Meander het 25-jarig jubileum.’

Breng hier je stem uit

 

Zoeken

 

 


 

Vacatures

 


 

Vacatures plaatsen?

 

 

terug ....